Pháp luật

Vi phạm quy định bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần S&G bị yêu cầu xử lý

A.N
ANTD.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 3599/TNMT-BVMT, về việc thực hiện khắc phục xả nước thải vượt quy chuẩn hiện hành đối với Công ty cổ phần S&G thuộc Khu công nghiệp Vân Trung.

Ngày 1-10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên tổ chức buổi làm việc xem xét việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án - Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang do Công ty cổ phân S&G làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành lấy 1 mẫu nước thải sau xử lý của trạm xử lý để xem xét, đánh giá hiệu qủa xử lý, theo kết qua thử nghiệm mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải (lấy mẫu ngày 01/10/2020), cho thấy có thông số độ Màu vượt 1,51 lần, thông số BOD5, vượt 1,25 lần, thông số Amoni vượt 4,08 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Từ kết quả xét nghiệm trên Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần S&G phải dừng việc hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường và xây dựng phương án xử lý nước thải tạm thời đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra truờng theo quy định.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể và phương án cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Cùng với đó phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC