Vị khách lạ ở địa bàn phức tạp

ANTĐ
ANTĐ - Thêm một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị CAH Mỹ Đức triệt phá. Đứng sau đường dây ma túy trên là đối tượng có tiếng trong dân "anh chị", với một quá khứ bất hảo.