Về hướng dẫn thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

ANTĐ - Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam giữa quy định và chế tài xử lý các hành vi vi phạm phải chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về người nước ngoài, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trả lời: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2014 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cùng thời điểm khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Việc xử lý vi phạm hành chính về xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài đang thực hiện theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Các quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với người nước ngoài hiện vẫn đang phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.