VCCI: Cần quy định rõ ràng về đại lý bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, điều kiện áp dụng đối với chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng cần phù hợp hơn thay vì quy định cứng nhắc.
VCCI: Cần quy định rõ ràng về đại lý bảo hiểm ảnh 1

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm cần linh hoạt hơn (Ảnh minh họa)

VCCI vừa góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm của Bộ Tài chính.

Điểm c khoản 1 Điều 75 dự thảo quy định: “đối với tổ chức tín dụng thì mỗi chi nhánh, văn phòng giao dịch thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có tối thiểu 03 nhân viên được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý”.

VCCI cho rằng, việc áp đặt cứng tối thiểu 3 nhân viên đối với mỗi chi nhánh, văn phòng giao dịch là chưa phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào quy mô, phạm vi và địa bàn kinh doanh, tổ chức tín dụng sẽ cân nhắc, bố trí số lượng cán bộ nhân viên phù hợp để triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết bao gồm hoạt động đại lý bảo hiểm.

Mặt khác, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cho rằng, điều kiện này là khá khắt khe và rất ít doanh nghiệp đáp ứng được.

Do đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định này theo hướng, chỉ cần đảm bảo nguyên tắc nhân viên trong tổ chức tín dụng làm đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý, nhằm đảm bảo sự linh hoạt, chủ động và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của từng tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 75 của dự thảo cũng quy định một số điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng.

Theo VCCI, hiện nhiều tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động có ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, vì vậy dự thảo cần phải có quy định rõ vấn đề chuyển tiếp của đối với các tổ chức tín dụng đã được cấp phép hoạt động đại lý bảo hiểm, cũng như quy định chuyển tiếp cho chứng chỉ đại lý bảo hiểm, vì khoản 2 Điều 157 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định “Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31-12-2025”.