Chính trị - Xã hội

Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác

Xuân Anh
ANTD.VN -  Chiều 29-4, Đảng ủy Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dành cho tất cả cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ đang công tác tại Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, thực hiện theo Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 28 của Đảng ủy CATW về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghi, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về Nghị quyết Đại hội. CBCS có nhận thức sâu sắc và nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà Đại hội XIII đã đề ra mới quán triệt và vận dụng sáng tạo trong công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng.

Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Cục yêu cầu các chi bộ, đảng viên, CBCS trong Cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII các chi bộ, các đoàn thể thuộc Cục căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động của Đảng ủy Cục để xây dựng Chương trình hành động, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”.

Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác ảnh 2

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị quán triệt nội dung các Nghị quyết

“Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chủ trì thảo luận về Chương trình hành động của Đảng ủy Cục để triển khai thực hiện theo lộ trình, thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Tiếp tục tuyên truyền toàn diện về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đầu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng du luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị” Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu.

Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị

Sau phần khai mạc Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC