Chính trị - Xã hội

Thư kêu gọi:

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

PV
ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác phòng ngừa tội phạm được coi trọng; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh;

nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả được xây dựng, nhân rộng. Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm; điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội, đặc biệt là các vụ án trọng điểm, phức tạp về kinh tế, tham nhũng lớn. Qua đó, tội phạm được kiềm chế, góp phần quan trọng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương ảnh 1

Có được kết quả nêu trên, là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt và có sự đóng góp quan trọng của lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm của các bộ, ngành liên quan. Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, lực lượng chức năng luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khô để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó, nhiều đồng chí đã mang thương tật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm (mới nhất là Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 22/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ) để tạo nguồn và chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; trợ cấp đột xuất cho các gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn điều lệ khi thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và được bổ sung bằng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Để cùng Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm; khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trợ cấp cho các gia đình, cá nhân không may bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

* Thông tin tài khoản, địa chỉ tiếp nhận và đầu mối liên hệ để ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương:

- Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước + Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an + Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 + Mở tại kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội + Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9052483 + Mã ngân hàng của Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội: 01701002

- Ủng hộ tiền mặt + Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an + Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. - Số điện thoại liên hệ hướng dẫn ủng hộ qua kho bạc nhà nước, tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: 0983870788, 0975678767 và 0912508698. - Số điện thoại liên hệ Ban Tổ chức vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ: 069.2342356, 0989765688 và 0977815518. - Địa chỉ email: vanphong138bca@gmail.com

* Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC