Chính trị - Xã hội

Ưu tiên mua sản phẩm CNTT nội

Vân Hằng
ANTĐ - Theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT của Bộ TT-TT, sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đáp ứng 4 tiêu chí chung: 

Được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối; Đã được đăng ký thương hiệu và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm của nhà cung cấp, chính sách hậu mãi và chính sách liên quan khác. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 8-4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC