Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống Covid-19

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.