Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam

ANTD.VN - Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên) từ ngày 6 đến 11-12. 

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày mặt nạ truyền thống ASEAN; trình diễn, hướng dẫn dệt vải, vẽ, nhuộm Batik Indonesia, thêu Việt Nam; trình diễn làm đồ mỹ nghệ; quay phim, dựng phim, chiếu phim về văn hóa mỗi quốc gia, quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên; giao lưu văn hóa văn nghệ; quảng bá sản phẩm trà Thái Nguyên; tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm khám phá văn hóa ASEAN, Malaysia, Indonesia và Việt Nam…

Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam sẽ góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh và thương hiệu trà Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân bảo tồn, phát triển kỹ thuật dệt, nhuộm, thêu truyền thống, làm các sản phẩm Batik, hỗ trợ đồng bào dân tộc làm  các sản phẩm thủ công phục vụ khách du lịch, nâng cao chất lượng sống.