Đời sống

Từ năm 2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương

P.V , H.L

ANTD.VN - Từ 1-1-2021, nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương của người lao động sẽ có hiệu lực, theo đó căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu, nguyên tắc trả lương, ủy quyền nhận lương...sẽ có nhiều thay đổi.

Về việc ủy quyền nhận lương của người lao động, Khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tuy nhiên, nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp, người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được họ ủy quyền hợp pháp.

Như vậy, về nguyên tắc người lao động có thể ủy quyền cho bất kỳ ai nhận thay lương, kể cả việc trả lương sang tài khoản của người khác. Luật cũng không quy định bắt buộc phải ủy quyền nhận toàn bộ số lương nên người lao động có thể chỉ ủy quyền cho nhận một phần lương, phần còn lại họ trực tiếp nhận.

Song người được ủy quyền có nhận được tiền lương của người lao động hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố: Việc ủy quyền phải hợp pháp; Người sử dụng lao động đồng ý do luật quy định người sử dụng lao động "có thể" trả cho người được ủy quyền chứ không bắt buộc.

Từ năm 2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương ảnh 1

Từ đầu năm tới, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương

Về mức lương tối thiểu, từ 1-1-2021 không còn khái niệm "Mức lương tối thiểu ngành. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; Quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; Năng suất lao động; Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Đối với các nguyên tắc trả lương, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.

Người sử dụng lao động không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Đặc biệt, từ 1-1-2021, người lao động được nhận bảng kê trả lương mỗi lần nhận lương, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Ngoài ra, người lao động được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC