Đời sống

Từ hôm nay (10-5): Thêm điều kiện người bị phạt tù được hưởng án treo

L.H
ANTD.VN - Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2018 hướng dẫn về án treo. Theo đó, từ ngày 10-5 sẽ có thêm điều kiện người bị phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo.

Theo quy định hiện hành (Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP), người bị phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ 5 điều kiện:

Bị phạt tù không quá 3 năm; Có nhân thân tốt; Có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên nhưng trong đó phải có ít nhất 1 tình tiết nêu tại Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng;

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để được giảm sát, giáo dục; Người phạm tội có khả năng tự cải tạo, việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, về việc có nhân thân tốt, Tại Nghị quyết 01/2022, Hội đồng Thẩm phán đã sửa đổi, bổ sung một số điều kiện được xem xét hưởng án treo như:

Người bị kết án nhưng được coi là không có án tích, bị kết án nhưng đã được xoá án tích, bị xử phạt hành chính, kỷ luật mà thời gian chưa bị xử phạt/xử lý tính đến ngày phạm tội này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật (quy định cũ nêu rõ 6 tháng).

Ngoài ra, Nghị quyết 01/2022 cũng bổ sung thêm điều kiện để được hưởng án treo, như: Người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án và có đủ các điều kiện khác; Người bị kết án trong vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau và có đủ điều kiện khác.

Ngoài nội dung trên, Nghị quyết 01 còn bổ sung quy định về trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ.

Cụ thể, người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên.

Trong đó, vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên với trường hợp người được hưởng án treo bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép được xác định như sau:

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm nghĩa vụ, nhắc nhở lần 1 và triệu tập người này để tiếp tục thi hành án nhưng họ vẫn không có mặt theo giấy triệu tập nên cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm vắng mặt và lập biên bản kiểm điểm vắng mặt. Trường hợp này được xác định là vi phạm nghĩa vụ lần 1.

Tiếp theo đó, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục triệu tập người được hưởng án treo nhưng người này vẫn không có mặt thì lập biên bản xác nhận sự vắng mặt - được coi là vi phạm nghĩa vụ lần 2.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 01 cũng xác định rõ thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo đã bị tạm giữ, tạm giam.

Theo đó, thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Nghị quyết 01 có hiệu lực từ hôm nay, 10-5-2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC