Pháp luật

Từ 25/11: Phòng chuyên môn cấp huyện giảm 1 Phó Trưởng phòng

H.L
ANTD.VN - Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Theo đó sẽ giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11.

Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định, mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chỉ được quy định bình quân 2 Phó Trưởng phòng (quy định hiện hành là 3 người).

Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UNND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định, ở cấp huyện, phòng Dân tộc chỉ được thành lập nếu đáp ứng các tiêu chí: Có tối thiểu 5000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Đói với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, theo Nghị định trên, phòng này có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế còn quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị, nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, với các huyện có tốc độ đô thị hóa cao thì UBND huyện trình HĐND cùng cấp quyết định việc tổ chức 2 phòng chuyên môn theo quy định tại khoản 1 Điều này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC