Chính trị - Xã hội

Từ 15-8: Cơ quan Nhà nước có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng xã hội

Vân Hằng
ANTD.VN -  Các cơ quan Nhà nước có thể chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác như qua mạng xã hội, hay ứng dụng di động từ ngày 15-8, căn cứ vào điều kiện cụ thể.
Từ 15-8: Cơ quan Nhà nước có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng xã hội ảnh 1

Dịch vụ công trực tuyến đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/CP, quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Theo đó, Nghị đinh mới quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, các yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 2 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến 1 phần.

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến 1 phần là dịch vụ công trực tuyến không đảm bảo các điều kiện quy định kể trên.

Chính phủ yêu cầu: Cơ quan Nhà nước ứng dụng CNTT, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp dịch vụ và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.

Về kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Nghị định 42 quy định, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh là thành phần của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương cho tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan Nhà nước chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác: Mạng xã hội do cơ quan Nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật; ứng dụng trên thiết bị di động của cơ quan nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai tập trung, thống nhất, dùng chung trong phạm vi bộ, ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước, tránh trùng lặp.

Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm công bố các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Hiện nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã có trang/ cổng thông tin điện tử; 100% UBND các quận, huyện, thị xã có trang/ cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương đều đã cho phép tìm kiếm và tải về các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, phản hồi thông tin từ người dân và đăng tải đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - Hỏi đáp, cho phép người dân đánh giá và xếp hạng với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 100% bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và từng bước tích hợp dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo thống kê của Bộ TT-TT, tính đến ngày 25-5, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức 4 - mức cao nhất được thực hiện hoàn toàn qua mạng, đã đạt 97,3%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt gần 24%.

Nghị định 42/CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8 và thay thế cho Nghị định 43 ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC