Đời sống

Từ 15-11: Người say rượu, đe dọa xúc phạm cơ quan, tổ chức bị từ chối tiếp công dân

L.H
ANTD.VN - Theo Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân mới được Thanh tra Chính phủ ban hành, từ 15/11/2021, người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ bị từ chối tiếp công dân.

Điều 4 Thông tư 04/2021 quy định quyền từ chối và giải thích lý do từ chối, báo cáo người phụ trách tiếp công dân đối với trường hợp người say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (Điều 4 Thông tư 06/2014) đối với các trường hợp này chỉ phải giải thích với công dân lý do từ chối mà không cần báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Bên cạnh đó, với khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng quy định mà công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo này là mẫu mới ban hành tại Thông tư 04/2021, thay thế cho mẫu ban hành kèm Thông tư 06/2014.

Ngoài ra, Điều 9 Thông tư 04 này còn nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của cơ quan, đơn vị Theo quy định hiện hành, là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước).

Ngoài nội dung trên, Thông tư 04 cũng quy định, khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, ,

Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân yêu cầu người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc tiếp công dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC