Từ 10-10: Bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với phóng viên, biên tập viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành, từ 10-10, viên chức biên dịch viên, biên tập viên, phóng viên và đạo diễn truyền hình đã được bãi bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình.

Quy định hiện hành nêu rõ, viên chức là biên dịch viên, biên tập viên, phóng viên và đạo diễn truyền hình được yêu cầu phải có trình độ đào tạo tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 2 đến bậc 4 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Song, tại Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT, viên chức biên dịch viên, biên tập viên, phóng viên và đạo diễn truyền hình đã được bãi bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Từ 10-10: Bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với phóng viên, biên tập viên ảnh 1

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học. ngoại ngữ với phóng viên, biên tập viên

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh viên chức này là: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành phù hợp. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành;

Viên chức hạng II, hạng I: Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị hoặc bằng lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với đội ngũ phóng viên, Thông tư đã quy định rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu đối với từng hạng.

Cụ thể, phóng viên hạng III phải nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; nội dung của pháp luật về báo chí;

Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, phải có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Báo chí. Trường hợp có Bằng tốt nghiệp Đại học khác ngành Báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ngành báo chí; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

Phóng viên hạng II ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải có Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp trước 9-7-2021.

Phóng viên hạng I phải có Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước 9-7-2021.

Ngoài nội dung trên các quy định về mã số và xếp lương của viên chức biên dịch viên, biên tập viên, phóng viên và đạo diễn truyền hình vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành.