Chính trị - Xã hội

Từ 1-8: Chính thức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Hà Linh
ANTD.VN -  Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ ngày 1-7-2022.
Từ 1-8: Chính thức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ảnh 1

Đấu thầu qua mạng để công khai, minh bạch hơn

Theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31-5-2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức có hiệu lực thi hành.

Thời điểm này, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (hệ thống e-GP) cũng vận hành chính thức. Hệ thống e-GP có nhiều điểm thay đổi, đột phá, chạy được trên nhiều trình duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu cũng như thực hiện đấu thầu qua mạng, trên cơ sở đảm bảo an toàn, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Để hoạt động đấu thầu, mua sắm công không bị gián đoạn sau mốc thời gian quan trọng này, từ ngày 1-7, hệ thống mới yêu cầu các bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo chính thức thực hiện chuyển đổi tài khoản của mình từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới.

Công tác chuyển đổi dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng, hướng tới việc đảm bảo chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, gộp các tài khoản trùng lặp trên hệ thống hiện tại.

Sau giai đoạn 1-8 trở đi, các bên mời thầu, nhà thầu đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên hệ thống hiện tại sẽ phải thực hiện đăng ký lại trên hệ thống mới để được kiểm tra hồ sơ đăng ký và phê duyệt.

Việc chuyển đổi tài khoản sẽ dành cho 3 nhóm đối tượng chính, là bên mời thầu, cần chuyển đổi thông tin tài khoản, thông tin đấu thầu và thông tin về lựa chọn nhà đầu tư; Nhà thầu, thực hiện chuyển đổi thông tin về tài khoản, thông tin các khoản nợ chi phí nhà thầu, thông tin về hồ sơ năng lực kinh nghiệm; Các cơ sở đào tạo, cần chuyển đổi cơ sở đào tạo và danh sách học viên của cơ sở đào tạo sang hệ thống mới.

Được thiết kế, phát triển với 11 phân hệ thành phần, hệ thống mới hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công, đấu thầu điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng và kết nối với Kho bạc Nhà nước để nhận và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC