Pháp luật

Từ 1-7: Thời gian giải quyết đăng ký thường trú giảm xuống còn 7 ngày

H.Linh
ANTD.VN - Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ 1-7 đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó có quy định về xác định “chủ hộ”, khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian giải quyết đăng ký thường trú xuống còn 7 ngày...

Luật Cư trú 2020 đã thay thế phương thức quản lý cư trú. Điều 30 Luật này đã sửa đổi quy định thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và không quá một nơi tạm trú.

Ngoài ra, từ 1-7, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, cụ thể là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chạy trên mạng internet.

Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo Sổ Hộ khẩu và các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân khác khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Do sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin nên thời gian giải quyết đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho công dân cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và thời gian.

Theo Luật Cư trú 2020, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký thường trú theo quy định mới tối đa là 7 ngày (quy định hiện hành là 15 ngày).

Từ 1-7: Thời gian giải quyết đăng ký thường trú giảm xuống còn 7 ngày ảnh 1

Từ 1-7: Thời gian giải quyết đăng ký thường trú giảm xuống còn 7 ngày

Về cách xác định chủ hộ, Điều 10 Luật Cư trú 2020 quy định, thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ; trong đó chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử; Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình sẽ do Tòa án quyết định.Hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.

Trong khi đó, pháp luật hiện hành chỉ quy định, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Ngoài nội dung trên, Luật Cư trú 2020 đã sửa khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT.Theo đó, hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng ĐKTT hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC