Chính trị - Xã hội

Từ 1-7-2015: Nhiều luật mới, quy định mới có hiệu lực

Huệ Linh
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được quy định về thời gian chuyến bay bị chậm kéo dài và chất lượng dịch vụ tối thiểu cho hành khách tại cảng hàng không, sân bay. Đó là một trong nhiều nội dung mới đáng chú ý của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Cùng với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), dưới đây là khái lược về các luật, quy định mới có hiệu lực từ ngày mai 1-7-2015.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) đã bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không, nghĩa vụ duy trì các điều kiện và chất lượng tối thiểu dịch vụ vận chuyển, trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài mà không được thông báo trước. Luật cũng chỉ rõ, Nhà nước định giá đối với các dịch vụ hàng không và một số dịch vụ  phi hàng không thiết yếu.

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Cùng có hiệu lực từ ngày 1-7, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) bổ sung các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan theo hướng tăng cường sự chủ động, nâng cao trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức thi hành án. Theo đó, Luật này nêu rõ, người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện; được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án…

Luật Công an nhân dân năm 2014

Trong Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2014, các vị trí, chức vụ của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng được quy định chặt chẽ, cụ thể. Về độ tuổi, điểm mới của Luật là quy định nâng tuổi phục vụ đối với nam và nữ sỹ quan cấp úy lên 53; chỉnh lý quy định kéo dài tuổi phục vụ của sỹ quan có cấp bậc hàm từ Thượng tá trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi đối với một số trường hợp cho phù hợp với Bộ luật Lao động và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền…

Từ 1-7-2015: Nhiều luật mới, quy định mới có hiệu lực ảnh 1

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định đảm bảo quyền lợi 
người sử dụng dịch vụ (Ảnh minh họa)


Luật còn quy định tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh đảm bảo nhiệm vụ và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của CAND. Đồng thời, Luật  bổ sung quy định chính sách đối với thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ CAND đang công tác mà hy sinh, từ trần.

Luật Nhà ở

Theo Luật Nhà ở mới, các quỹ đầu tư nước ngoài, người nước ngoài với visa phù hợp, các công ty quốc tế hoạt động tại Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được phép mua nhà tại Việt Nam. Đồng thời, Luật quy định theo hướng thu hẹp đối tượng được nhà công vụ. Trường hợp khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ thì phải trả lại nhà công vụ, nếu không trả lại sẽ bị cưỡng chế thu hồi.

Luật Kinh doanh bất động sản

Muốn kinh doanh bất động sản (BĐS) phải có số vốn pháp định ít nhất là 20 tỷ đồng, thay vì 6 tỷ đồng như trước kia. Luật Kinh doanh BĐS nêu rõ như vậy. Đồng thời, luật mới còn đưa ra nhiều quy định nhằm lành mạnh hoá thị trường BĐS hiện nay; như: Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua, thuê mua BĐS hình thành trong tương lai, nhất là đối với BĐS là nhà ở. 

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 2014

Một trong những thay đổi quan trọng trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 2014 là doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật không cấm. Ngoài ra, Luật có nhiều cải cách quan trọng trong việc giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường.

Luật Đầu tư 2014 

Điểm mới quan trọng nhất trong Luật Đầu tư 2014 là bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước; đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà thầu nước ngoài 

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2015, nhiều Luật, Nghị định, Thông tư khác  cũng có hiệu lực thi hành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 46/2015/NĐCP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thông tư 08/2015/TT-BYT về quản lý phụ gia thực phẩm…                                    

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC