Kinh doanh

Từ 1-6: Đấu giá kho số viễn thông và tên miền Internet theo quy định mới

Vân Hằng
ANTD.VN -  Theo quy định mới, để tham gia đấu giá kho số viễn thông và tên miền Internet, các doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp.
Từ 1-6: Đấu giá kho số viễn thông và tên miền Internet theo quy định mới ảnh 1

Các doanh nghiệp, tổ chức đấu giá kho số viễn thông phải sử dụng tối thiểu 6 tháng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, thay thế cho Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg (ngày 1/7/2014) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, kho số viễn thông (số điện thoại) được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông; số đấu giá được lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Về tên miền Internet, các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được phân bổ thông qua phương thức đấu giá bao gồm: các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9);

Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9); trừ các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Luật CNTT.

Danh mục kho số viễn thông và tên miền Internet triển khai đấu giá sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) công bố theo từng thời kỳ.

Để tham gia đấu giá, các doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp. Đặc biệt, doanh nghiệp phải cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối thiểu 6 tháng sau khi trúng đấu giá; phải hoàn thành các khoản phí sử dụng kho số, tần số, nghĩa vụ công ích, phí quyền hoạt động viễn thông của doanh nghiệp, tổ chức) trước khi tham gia đấu giá (nếu có).

Quy định mới này cũng nêu ra các căn cứ tính giá khởi điểm cho việc đấu giá trong từng trường hợp để việc đấu giá được minh bạch, hiệu quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC