Chính trị - Xã hội

Từ 1-2-2021: Những công việc nào được phép cho thuê lại lao động?

An Nhiên
ANTD.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó có quy định danh mục 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó có quy định danh mục 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/2/2020.

Chi tiết những công việc được thực hiện cho thuê lại lao động bao gồm:

Từ 1-2-2021: Những công việc nào được phép cho thuê lại lao động? ảnh 1
Danh mục 20 công việc được cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC