Đời sống

Từ 1-1-2021: Chỉ được giao kết 2 loại hợp đồng lao động

An Nhiên
ANTD.VN - Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ luật Lao động năm 2019 không quy định về loại hợp đồng lao động theo mùa vụ. 
Từ 1-1-2021: Chỉ được giao kết 2 loại hợp đồng lao động ảnh 1

Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ quy định hợp đồng lao động theo mùa vụ

Chế định về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới, tăng tính thực tế và đáp ứng sự phát triển của quan hệ lao động trong xã hội.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 quy định chỉ còn 2 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn không quá 36 tháng.

Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định, có 3 loại hợp đồng lao động là, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019 đã không còn loại hợp đồng lao lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng như trước.

Ngoài quy định mới về các loại hợp đồng được giao kết, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung quy định về phương thức ký kết, trong đó cho phép giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC