Chính trị - Xã hội

Từ 1-1-2017, lương tối thiểu vùng có thể tăng 180.000-250.000 đồng/tháng

Duy Tiến
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2017. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 từ 180.000 đồng – 250.000 đồng/ tháng so với hiện nay, thời điểm áp dụng từ ngày 1-1-2017.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp gồm 4 mức như sau: Mức 3,75 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,32 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng II; mức 2,9 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,58 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV.

Dự kiến từ 1-1-2017, lương tối thiểu vùng của công nhân sẽ được

Dự kiến từ 1-1-2017, lương tối thiểu vùng của công nhân sẽ được

tăng thêm 180.000-250.000 đồng/ tháng

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016, dự kiến khoảng 4,5% - 5%, để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng. Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, phương án tăng lương tối thiểu do Bộ này đề xuất nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và phù hợp với khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Trước đó, như Báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 2-8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ 3 và chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Chính phủ với mức đề xuất tăng 7,3% so với năm 2016. Cụ thể, mức lương tối thiếu Vùng I tăng thêm 250.0000 đồng/tháng; Vùng II tăng thêm 220.000 đồng/tháng; Vùng III tăng thêm 200.000 đồng/tháng và Vùng IV tăng thêm 180.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu hiện tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC