Kinh doanh

Từ 1-1-2016: Ngừng lưu thông dầu diesel 0,25%S

Vân Hằng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc ngừng lưu thông trên thị trường nội địa sản phẩm dầu diesel 0,25%S (DO 0,25%S) từ ngày1-1-2016. 

Thủ tướng giao Bộ KH-CN chủ trì, ban hành văn bản bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm dầu DO 0,25%S sản xuất, lưu thông trên thị trường. Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, ban hành văn bản bãi bỏ các quy định liên quan đến sản xuất, pha chế, lưu thông sản phẩm DO 0,25%S, điều hành nhập khẩu dầu DO 0,25%S phù hợp với thời điểm ngừng lưu thông. Đồng thời, rà soát lại dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia và các hộ tiêu thụ loại dầu này để có quy định chuyển tiếp cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và Nhà nước.

Trước đó, Bộ KH-CN đã đề xuất ngừng lưu thông trên thị trường nội địa sản phẩm dầu DO 0,25%S. Nguyên nhân là do thị trường trong nước đang lưu hành 2 loại dầu diesel là DO 0,05%S và dầu DO 0,25%S. Trong đó, dầu DO 0,25%S gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn dầu DO 0,05%S.             

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC