Chính trị - Xã hội

Truyền thông về xây dựng xã hội học tập qua tin nhắn

Thư Kỳ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020. 

Đề án đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, phải tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung, thực trạng về xây dựng xã hội học tập và các hình thức học tập suốt đời đối với từng đối tượng. Cụ thể, đề án phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục; 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 70% lao động nông thôn và lao động tự do... được thụ hưởng tuyên truyền.

Đề án sẽ thực hiện biên tập, in ấn, đa dạng hóa, nội dung, hình thức tài liệu tuyên truyền phù hợp với các đối tượng. Thực hiện tuyên truyền qua các cơ quan báo chí, qua hệ thống thông tin cơ sở; qua tin nhắn trên mạng viễn thông, mạng xã hội, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử...          

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC