Nhiệt độ Trái Đất biến đổi như thế nào trong 140 năm qua

0 Lê Ngà (Tổng hợp)
ANTD.VN - Đồ họa của NASA về nhiệt độ bề mặt Trái Đất giai đoạn 1880 - 2018 cho thấy xu hướng ấm lên toàn cầu. Nền nhiệt độ trong những năm gần đây cao nhất trong lịch sử. Trái Đất đang có xu hướng ấm lên dài hạn.  

bình luận(0 bình luận)

Video khác
Tải thêm video ↓
Video nổi bật
Quân sự
Tải thêm video ↓
Pháp luật
Tải thêm video ↓
Đời sống
Tải thêm video ↓
Chính trị - Xã hội
Tải thêm video ↓
Thế giới
Tải thêm video ↓
Xe+
Tải thêm video ↓
Văn hóa - Giải trí
Tải thêm video ↓
Top