Gieo mầm thiện, gặt yêu thương

0 ANTĐ
ANTD.VN - Sau khi trả giá cho lỗi lầm trở về với cuộc sống, điều khiến người ta cảm thấy bớt mặc cảm, đó chính là một vòng tay rộng mở từ gia đình và cộng đồng. Việc làm này như gieo những mầm thiện yêu thương để người lầm lỗi sớm hoàn lương...

bình luận(0 bình luận)

Video khác
Tải thêm video ↓
Video nổi bật
Quân sự
Tải thêm video ↓
Pháp luật
Tải thêm video ↓
Đời sống
Tải thêm video ↓
Chính trị - Xã hội
Tải thêm video ↓
Thế giới
Tải thêm video ↓
Xe+
Tải thêm video ↓
Văn hóa - Giải trí
Tải thêm video ↓
Top