[Clip] Đề thi THPT Quốc gia 2019 có những điểm mới nào?

0 Nguyễn Thủy (Tổng hợp)
ANTD.VN - Chú trọng vào tính sáng tạo, rải đều và bám sát các vấn đề của đời sống là những điểm mới trong đề thi THPT Quốc gia năm nay. Điểm mới này sẽ giúp khắc phục những bất cập về gian lận thi cử, đảm bảo tính khách quan và đánh giá đúng năng lực của các thí sinh.

bình luận(0 bình luận)

Video khác
Tải thêm video ↓
Video nổi bật
Quân sự
Tải thêm video ↓
Pháp luật
Tải thêm video ↓
Đời sống
Tải thêm video ↓
Chính trị - Xã hội
Tải thêm video ↓
Thế giới
Tải thêm video ↓
Xe+
Tải thêm video ↓
Văn hóa - Giải trí
Tải thêm video ↓
Top