Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội bầu cử tại quận Thanh Xuân

ANTĐ
ANTD.VN - Hoà chung trong không khí bầu cử cả nước, vào lúc 7h sáng, điểm bầu cử số 9, trên địa bàn phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lễ khai mạc bầu cử đã diễn ra trang trọng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại điểm bầu cử này.