Trung đoàn CSCĐ - CATP triển khai hoạt động theo mô hình mới

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm kiện toàn lại tổ chức Trung đoàn CSCĐ, sáng 8/9, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập 5 Tiểu đoàn trực thuộc Trung đoàn CSCĐ để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.