Chính trị - Xã hội

Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam"

Hương Thủy
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam".
Bác Hồ nói chuyện với công nhân ngành Đường sắt Việt Nam

Bác Hồ nói chuyện với công nhân ngành Đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là người đặt cơ sở và lý luận cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người sớm khẳng định sứ mệnh lịch sử, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam".

Trưng bày nhằm giới thiệu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự ra đời, vai trò và nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam; tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với cán bộ, công nhân, tổ chức Công đoàn; những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hơn 200 hình ảnh, hiện vật, tư liệu sẽ được giới thiệu tới người xem theo 3 phần. Đó là sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam làm theo lời Bác.

Trưng bày sẽ khai mạc vào 10h ngày 18-5 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản. 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC