Kinh doanh

Triển vọng tài chính VietinBank duy trì ở mức ổn định

Hùng Anh
ANTĐ - Theo công bố của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Capital Intelligence (CI), triển vọng sức mạnh tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) được duy trì ở mức “Ổn định”.

Đánh giá này dựa trên cơ sở an toàn vốn của VietinBank được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu thấp và đóng góp vững chắc của VietinBank trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Kết thúc năm 2013, tổng tài sản VietinBank đạt hơn 576.000 tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2012), nguồn vốn huy động tăng 11,2%, dư nợ cho vay và đầu tư tăng 14,7%, tín dụng tăng 13,4%. Lợi nhuận trước thuế 7.751 tỷ đồng, đạt 103% so với chỉ tiêu, chi trả cổ tức 10%. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC