Văn hóa - Giải trí

Triển lãm sách kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hương Thủy
ANTD.VN - Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thư viện Hà Nội tổ chức triển lãm sách online tại trang web https://thuvienhanoi.org.vn.

Với 29 tư liệu, triển lãm sách online giới thiệu đến bạn đọc 3 nội dung chính gồm: Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền; Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hà Nội những ngày Tháng Tám lịch sử.

Triển lãm nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng thời kỳ 1930 – 1945; diễn biến của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng, cũng như ý nghĩa của sự kiện trọng đại này.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức hy vọng có thể truyền tải phần nào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Đặc biệt khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt to lớn trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là mốc son tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc, đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2/9/2945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC