Triển khai công tác đăng kí xe và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

ANTĐ
ANTD.VN - Công an huyện Đông Anh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia cho công an các xã, thị trấn.