Chính trị - Xã hội

Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Minh Trí

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi Dự án được Bộ Công an phê duyệt. 

Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 1

Người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, các cơ quan, bộ, ngành cần chủ động xây dựng và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập huấn về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân nhằm triển khai có hiệu quả Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Công an đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thí điểm cấp số định danh cá nhân, lường trước những khó khăn về sự không cân xứng hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả khi tổ chức triển khai cấp số định danh trên cả nước.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng tích cực của Thẻ Căn cước công dân và số định danh cá nhân cũng như những tư tưởng đổi mới trong công tác quản lý dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC