Đời sống

Trích 38.000 tỷ từ kết dư để hỗ trợ người lao động, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có an toàn?

An Nhiên
ANTD.VN - Chính phủ quyết định sử dụng khoảng 38.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tổng mức hỗ trợ là khoảng 38.000 tỷ đồng, trích từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Liên quan đến nội dung này, có ý kiến băn khoăn khi trích ra 38.000 tỷ để triển khai gói hỗ trợ này, liệu có ảnh hưởng tới tính an toàn và hoạt động lâu dài của quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số tiền kết dư của quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến nay có hơn 90.000 tỷ đồng. Trước khi quyết định mức hỗ trợ gắn với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Quốc hội và Chính phủ cũng đã xem xét rất kỹ đến khả năng cân đối Quỹ trong dài hạn.

Với đánh giá tác động và dự báo tình hình, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bảo đảm cân đối trong dài hạn và đủ để chi trả trong điều kiện diễn biến tình hình như hiện nay.

Gói hỗ trợ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm nguyên tắc về chia sẻ rủi ro.

Gói hỗ trợ này cùng với các chính sách hỗ trợ khác được kỳ vọng sẽ giúp người lao động, người sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định đời sống; doanh nghiệp ổn định sản xuất, từng bước tái tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC