Chính trị - Xã hội

Trang web riêng về xét tuyển theo nhóm

Vinh Hương
ANTĐ - 12 trường đại học xét tuyển chung theo nhóm (GX) đã lập một website chung để công bố các thông tin tuyển sinh tại địa chỉ http://tsgx.vn. 

Nguyên tắc của nhóm GX là xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành đào tạo của một trường thuộc nhóm GX, được ấn định một mã ngành/nhóm ngành; Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên phiếu đăng ký xét tuyển).

Mỗi nguyện vọng ứng với một mã xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC