Trách nhiệm, sáng tạo trong cấp căn cước công dân gắn chíp

ANTĐ
ANTD.VN - Nhiều tháng qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã tập trung sức lực tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân đúng như yêu cầu, chỉ đạo của Giám đốc CATP. Không chỉ thực hiện bằng tinh thần cao nhất, nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo cũng đã được các đơn vị áp dụng trong quá trình cấp căn cước, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ công dân.