Chính trị - Xã hội

TP.HCM muốn được hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?

Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa thông tin về việc UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 17/8/2021, UBND TP.HCM có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị trung ương hỗ trợ số tiền là 27.968 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho hơn 1,58 triệu hộ, với trên 4,74 triệu người (bình quân 3 người/hộ) lao động nghèo trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, với đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho trên 4,74 triệu người lao động nghèo và 1.500.000 đồng/hộ/tháng trong thời gian 02 tháng cho các hộ nghèo.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đây là chính sách đặc thù do UBND TP.HCM đề xuất. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của NSNN và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

TP.HCM muốn được hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì? ảnh 1

TP.HCM muốn được hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021; trong đó giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp trên 71.100 tấn gạo cho UBND TP.HCM để cấp cho trên 4,74 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 1 tháng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất đợt 1 trên 14.549 tấn để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Hiện nay Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ LĐ-TB&XH cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC