Tổng kiểm tra các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định

ANTD
ANTD.VN - Nhằm đảm bảo TTATGT, UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn chức năng tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.