Chính trị - Xã hội

Tính toán giảm thuế, khoan thư sức dân

Hồng Tuấn (Ghi)
ANTĐ - Nhiều chính sách thuế đang được các cơ quan chức năng của Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua. Đây là vấn đề nóng bỏng, đang được nhân dân đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã thẳng thắn trao đổi với giới báo chí những vấn đề liên quan.

- PV: Nên sớm thực hiện đề xuất điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ trưởng đánh giá ra sao kiến nghị này?

- Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Tùy thuộc vào việc Luật ban hành vào thời điểm nào. Thử tính xem, Luật thuế TNCN cuối năm nay mới cho ý kiến, kỳ sau (tháng 6-2012) mới thông qua và Luật có hiệu lực sau 6 tháng ban hành. Nếu Luật này tạo được sự đồng thuận cao, có thể thông qua ngay trong một kỳ họp Quốc hội, thì có thể thực hiện sớm hơn. 

- Theo Bộ trưởng, có chính sách nào để thúc đẩy sớm hơn? 

- Chính phủ đang giao cho bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, cập nhật tình hình, cả về đời sống, lạm phát, khó khăn của doanh nghiệp và trình Chính phủ xem xét trong kỳ họp tháng 6 này để báo cáo lên Quốc hội, bao gồm các chính sách cả về Thuế TNCN, Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)… Nhưng đề xuất gì thì cũng phải trên cơ sở diễn biến thực tế. 

Nếu thực hiện sớm hơn lộ trình giảm thuế TNCN, thì cũng phải nghiên cứu kỹ trên cơ sở cập nhật tình hình và đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước. Bởi vì cân đối ngân sách năm nay dựa trên cơ sở các chính sách từ năm ngoái xây dựng. Nếu năm nay đưa vào các khoản giãn, giảm, miễn thuế… thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thu ngân sách Trung ương, mà còn ảnh hưởng đến thu cân đối ngân sách địa phương. Nhiệm vụ chi cũng không giảm được, thậm chí chi an sinh xã hội còn tăng lên, không cân đối sẽ dẫn đến bội chi tăng, mà bội chi thì Quốc hội đã khống chế rồi. Có mấy hằng số như thế, cần phải tính toán kỹ lưỡng. 

- Đó là vấn đề của ngân sách Trung ương, còn ngân sách địa phương sẽ như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Ngân sách của địa phương là do Hội đồng nhân dân (HĐND) quyết định. Bởi vậy, phải tiếp tục nghiên cứu và cập nhật. Mục tiêu của chúng ta muốn giảm thuế GTGT, là để các doanh nghiệp giảm giá bán. Nhưng đặt ra một trường hợp là nếu giảm thuế mà người ta không giảm giá bán, liệu có cơ chế gì để ràng buộc các doanh nghiệp hay không và như vậy thì chúng ta không thể nào quản lý được. 

- Theo Bộ trưởng, cơ chế ràng buộc sẽ như thế nào? 

- Phải đánh giá quá trình thực hiện. Nếu có giải pháp nào đó, thì phải rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước. Như năm 2009 chúng ta giảm thuế, nhưng thực chất là doanh nghiệp hưởng chứ người tiêu dùng không được hưởng. 

- Đã có đề xuất nâng mức khởi điểm chịu Thuế Thu nhập cá nhân lên 9 triệu đồng, vấn đề này là như thế nào thưa Bộ trưởng? 

- Việc này còn phải trình Thường trực Chính phủ xem xét. Bộ Tài chính vẫn tiếp tục lắng nghe, thảo luận để trình Thường trực Chính phủ trong tháng 6-2012. 

- Như vậy, nhiều khả năng người lao động vẫn có cơ hội được hưởng mức khởi điểm chịu Thuế Thu nhập cá nhân lên 9 triệu đồng?

- Vấn đề tỷ lệ động viên và khoan sức dân không chỉ ở mức khởi điểm chịu thuế, giảm trừ gia cảnh mà còn tính đến cả giãn biểu thuế. Như vậy, một phần bậc thuế đáng lẽ phải nộp ở bậc cao, giờ được chuyển xuống nộp ở bậc thấp. Cho nên, người dân có thu nhập sẽ được hưởng ở cả hai nơi và chúng ta sẽ khoan sức dân, giảm ngân sách cả ở giảm trừ gia cảnh và giãn các khoảng cách của các biểu thuế. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC