Chính trị - Xã hội

Tính thuế thu nhập với lao động vãng lai

Hùng Anh
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có công văn số 8817/BTC-TCT đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các công việc xung quanh triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN-có hiệu lực từ ngày 1-7).

Theo đó, áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng. 

Đặc biệt, đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế). 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC