Tìm hiểu về luật biển Việt Nam và quốc tế - Phần II

ANTĐ
ANTĐ - Trong chuyên mục GĐPL tuần trước chúng ta cùng tìm hiểu những kiến thức chung về Luật biển Việt Nam. Trong chuyên mục GĐPL tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích của khách mời trong chương trình về vi phạm của Trung Quốc đối với chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và các quy định của luật quốc tế.