Đời sống

Tiêu chuẩn cần có để công dân có thể tự ứng cử đại biểu Quốc hội

P.V
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Với mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài đại biểu được cơ quan, đoàn thể giới thiệu ứng cử thì công dân có quyền tự ứng cử. Như vậy, để tự ứng cử đại biểu Quốc hội, công dân cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Nguyễn Bích Vân (Hải Phòng)
Tiêu chuẩn cần có để công dân có thể tự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội (Ảnh minh họa)

Luật sư trả lời:

Ứng cử là quyền của công dân. Quyền tự ứng cử không bị hạn chế, người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau và các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội. Cụ thể: Công dân đủ 21 tuổi trở lên; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiêu chuẩn cần có để công dân có thể tự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, công dân đó phải có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm và có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

Người tự ứng cử gửi đơn và hồ sơ đến Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Đối với cán bộ, công nhân, viên chức tự ứng cử trong bộ máy Nhà nước thì theo quy định người đó phải được cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận đồng ý thì cá nhân mới tiếp tục nộp hồ sơ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC