Chính trị - Xã hội

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt

Anh Tú
ANTĐ - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng, năm 2014 nền kinh tế trong nước dự báo có chuyển biến tích cực hơn, với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát khoảng 7%, xuất khẩu tăng khoảng 10%. 

Bộ trưởng cho biết, chính sách tài khoá sẽ tiếp tục được thực hiện linh hoạt, phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn so chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2014 Quốc hội đã quyết định, đồng thời tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC