Chính trị - Xã hội

Tiếp tục thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước

Kỳ Thư

ANTĐ - Ngày 3-3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh chủ trì buổi họp của Thường trực Ban chỉ đạo cho ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: “Phải đẩy mạnh việc thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), để doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn Nhà nước càng ít càng tốt”.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ chuyên ngành để tiếp tục phân loại, rà soát kỹ các lĩnh vực trong mỗi ngành để cổ phần hóa, thoái vốn, tăng cường hơn nữa sự tham gia của khối tư nhân vào sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong quá trình thực hiện, nếu địa phương, bộ, ngành nào thấy cần giữ cổ phần chi phối ở một lĩnh vực nào thì phải có báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm sự linh hoạt trong cổ phần hóa, thoái vốn. 

Theo rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, có 378 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo các hình thức sắp xếp dự kiến là: 184 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn (chiếm khoảng 48,7%) và 194 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa (chiếm 51,3%). Cũng theo Bộ KH-ĐT, việc Nhà nước vẫn nắm giữ lượng cổ phần quá lớn sẽ làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì không thay đổi được quản trị doanh nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC