Chính trị - Xã hội

Tiếp tục hoàn thiện phương án cầu vượt nút Ô Chợ Dừa

Thành Nam
ANTĐ - Hôm qua, 25-4, UBND TP Hà Nội đã thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án cầu vượt  nút giao thông Ô Chợ Dừa. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP kết luận, việc triển khai xây dựng nút giao thông khác mức,  trực thông theo hướng vành đai I tại nút giao thông Ô Chợ Dừa theo các quy hoạch đã được duyệt là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông và cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện nay.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, các đơn vị liên quan đã đưa ra nhiều phương án ngầm, nổi khác nhau để xem xét. Qua xem xét các phương án thiết kế cụ thể và lắng nghe ý kiến của các nhà chuyên gia, các nhà sử học,  cơ quan văn hóa, ý kiến đóng góp qua công luận, Chủ tịch UBND TP giao các đơn vị liên quan tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện và lựa chọn phương án tối ưu nhằm bảo đảm đúng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, giao thông, bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc, tôn tạo khu dấu tích, hài hòa cảnh quan kiến trúc và bảo đảm điều kiện sống của các nhà dân trong khu vực, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt, vừa có thể bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc lâu dài. TP yêu cầu tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các Hiệp hội, các nhà khoa học, các nhà sử học, văn hóa, ý kiến cộng đồng cũng như xin ý kiến thảo luận của các Bộ VH-TT&DL; GTVT và Xây dựng; sớm trình UBND TP phê duyệt trong tháng 5-2013. TP chỉ đạo phải công bố công khai quy hoạch trước khi triển khai xây dựng dự án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC