Chính trị - Xã hội

Thường vụ Quốc hội có thêm ủy viên mới

Thành Nam
ANTĐ - Ngày 16-11, kết quả bầu cử  hàng loạt chức danh mới của Quốc hội đã được công bố.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) được bầu làm ủy viên UBTVQH với 414 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 83,14% tổng số ĐBQH. Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tổng số 18 ủy viên.

Cùng với đó, ông Nguyễn Lâm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 405 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 81,33% tổng số ĐBQH.

Ông Phạm Trí Thức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật được bầu vào chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật với 310 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 62,35% tổng số ĐBQH.

Thường vụ Quốc hội có thêm ủy viên mới ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Hiền chính thức trở thành ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với 413 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 82,94% tổng số ĐBQH.

Ông Đặng Thuần Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội với 408 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ  81,93% tổng số ĐBQH. Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại, được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH với 358 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 71,89% tổng số ĐBQH.

Theo quy định hiện hành, các vị có tên trên đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn nắm giữ các cương vị được giới thiệu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC