Đời sống

Thực hiện “ba công khai” trong tuyển sinh đầu cấp

Minh Trí
ANTD.VN - Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc trong quá trình tổ chức tuyển sinh đầu cấp (tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và học sinh lớp 6) năm học 2022-2023, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phải tuân thủ nghiêm túc quy định “ba công khai”.

Theo Thông tư số 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các nhà trường phải thực hiện “ba công khai”, gồm: Công khai về cam kết chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng; công khai về thu, chi tài chính. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường thông báo công khai tại trường đầy đủ các nội dung này để cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn được biết. Bên cạnh đó, các nhà trường còn phải thông báo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

Thực hiện “ba công khai” trong tuyển sinh đầu cấp ảnh 1

Nhà trường phải thực hiện “ba công khai” để phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn được biết

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND và công an các phường, xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ mầm non, học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã.

Năm học 2022-2023, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục duy trì 2 hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 1-7 đến hết ngày 3-7-2022 (đối với tuyển sinh vào lớp 1); từ ngày 4 đến hết 6-7-2022 (tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi) và từ ngày 7 đến hết 9-7-2022 (tuyển sinh vào lớp 6). Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tiếp từ ngày 13 đến hết 18-7-2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC