Văn hóa - Giải trí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không thể chấp nhận một nền văn hoá Việt Nam lờ nhờ, lai căng

Duy Tiến
ANTD.VN - Về kinh tế cần sớm vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nhưng về văn hóa, chúng ta không chấp nhận tình trạng Văn hoá Việt Nam lờ nhờ, không chấp nhận một nền văn hoá lai căng... Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn ĐBQH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn ĐBQH

Trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Thị Kim Yến (Bà Rịa – Vũng Tàu) về việc phát triển văn hoá có phải vấn đề có tầm chiến lược quan trọng trong xây dựng đất nước ta hay không cũng như giải pháp gì để đất nước phát triển bền vững cả về kinh tế lẫn văn hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là mục tiêu rất cần thiết.

Theo Thủ tướng, dân tộc Việt Nam đã có trên 4.000 năm lịch sử, với một nền văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc. Việt Nam có 54 dân tộc, văn hóa mỗi dân tộc có sự khác biệt nên vấn đề đoàn kết, thống nhất, xây dựng một nền văn hóa chung và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là điều rất quan trọng.

Đặc biệt, mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 lễ hội truyền thống, đó là một vốn quý mà không phải dân tộc nào cũng có được. Hơn nữa, Việt Nam cũng có nhiều nhiều di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, không phải đất nước nào, dân tộc nào cũng có được nền văn hoá như thế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra, thực tiễn còn nhiều tồn tại, bất cập, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về văn hoá như các chính sách, thu hút đầu tư vào việc giữ gìn, phát triển văn hoá còn hạn chế, đầu tư cho văn hoá còn ít, rồi một số văn hoá truyền thống làng nghề bị mai một…  

“Dù vậy, tôi khẳng định rằng, mục tiêu của Chính phủ, về kinh tế cần sớm vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nhưng về văn hóa chúng ta không chấp nhận tình trạng Văn hoá Việt Nam lờ nhờ, không chấp nhận một nền văn hoá lai căng” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, đồng thời nhắc tới mục tiêu để Việt Nam không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn là một cường quốc văn hóa.

Nói rõ thêm về yêu cầu này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, không những phải tập trung phát triển kinh tế mà còn phải giữ gìn văn hoá của đất nước để xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc chúng ta suốt 4.000 năm lịch sử. 

Về giải pháp, phải tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phát triển văn hoá, đẩy mạnh truyền thông giáo dục về văn hoá. Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục về văn hóa cho mỗi người dân phải thường xuyên, xuyên suốt. Ngay từ nhỏ phải giáo dục cho mỗi học sinh về đạo đức, về lịch sử dân tộc, về văn hóa ứng xử phải trong gia đình và xã hội… Mặt khác, phải chấn chỉnh nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC