Chính trị - Xã hội

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phạm Phương
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam ảnh 1
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý là chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC